پس از جلسه شورای امنیت پیرامون شهر ادلب…رژیم وهمکارانش ثمرهای را بطعم تلخ تر از تلخ میخوردند

با مداد سرهنگ فاتح فهد حسون

فرمامده كل جنبش آزادى وطن

 

دیروز جلسه شورای امنیت بطور غير معمول به پیروزی انقلاب سوریه به پایان رسید .روسیه چیزی از دست نداده ولى ظاهرا نشان داده كه به فراخوان هاى بين المللى براي متوقف كردن نبرد شهر ادلب قبول كرده است در زمانی که آنها قادر به راه اندازی چنین جنگی نیستند.

نتايج اين جلسه را به نفع مردم ستم ديده سوريه در مرتبه أول وبه نفع تركيه در مرتبه دوم آمده بود . بطورى كه بسيج بين المللى براى متوقف كردن نبرد ادلب كه تركيه روى آن را كار كرده است و تهديد آن از کشورهای اوروپای با يك موجه از پناهندگان موفقیت خود را از طریق موقعيت وموضع این كشورها در شورای امنیت نشان داده است.

همانطور كه تركيه با نيروهاى انقلاب سوريه توانسته اند كسب زمان لازم براى سازماندهى وبرنامه ريزى عمليات جبهه كه قرار است دفاعي در مرتبه اول و تهاجمى در مرتبه دوم باشد.

واين چیزی که در اعلامیه خود منعكس شد كه ٧٠ هزار مبارز مخالف روى خطوط جبهه اى كار ميكنند .

روسيه از طريق شوراى امنيت ميخواست از بن بست حمله به شهر ادلب خروج كرد نه از طريق توافق سه جانبه با كشورهاى استانا .

ظروف جنگ‌علیه شهر ادلب که روسیه با آن را تهدید کرده است به سطح آمادگی واندازه ای نیروهای انقلاب سوریه آنجا نرسیده است بخصوص كه تهديد وبمباران خود را با تقويت وحمايت نظامي از جانب ارتش تركيه به نقطه هاى نظارت كه در محيط منطقه اى منتشر شدند مواجه شد .

حمله به شهر ادلب نياز به پوشش همه خطوط جبهه ای است واین چنین چیزی نیاز به فراهم كردن تعداد زيادى از حمله کنندگان بیشتر از چند برابر تعداد مدافعان است واین همین عنصر اصلی گمشده روسیه، رژیم و ایران در همان زمان است.

این امر مستلزم مشروعیت بین المللی یا حداقل چشم‌پوشی و حمایت از انکوباتور محبوب وفاداران رژیم است و همچنین نیاز به فراهم‌کردن مبارزان آموزش دیده است که روسیه قادر به تامین آن نیست، علاوه بر برخورد با موضع مداوم و ثابت ترکیه، و بسته شدن انکوباتور محبوب انقلاب به اطراف جناح های انقلاب سوریه پس از تمیز کردن صفوف آن از مهرهای وعوامل رژیم.

ایالات متحده تلاش کرده است تا به طور مستقیم بر روابط ودرک های میان ترکیه و روسیه و ایران تأثیر بگذارد تا ترکیه را به محور خود بازگرداند، و فضاى نفوذ ایران را کاهش دهد و شکاف عمیق ميان روابط ترکیه و روسیه ایجاد کند، اما تاکنون در این كار سكشت خورده است.

بنابراین ممکن است به تقویت حضور نظامی ترکیه در سوریه تشويق کند تا پیامدهای اقتصادی آن تاثير مثبت روى فشارهای اقتصادی که امريكا روى تركيه اعمال ميكند وبه تدريج در حال افزايش است داشته باشد.

و بعد از آن روسیه وامریکا خواهان از ترکیه این‌است که مسئولیت از بین بردن سازمان های تروریستی در منطقه ادلب بپذیرد “به عنوان یک توافق ناگفته آمریكا-روسیه” میباشد.

روسيه از اكسنت تهاجمى خود را در شوراى امنيت نسبت به نبرد ادلب و وضعيت در شمال سوريه بطور كلى عوض كرده است. بازگشت به عدالت ودرست ومسئولیت نیست ولی فریبانه میخواهد ثمره هاى آن را بعدا در آورد بگیرد و اگر ما بعنوان انقلاب سوریه واپوزیسیون سوریه توانسته ایم با كارت هاى ما حرفه اى بازى كنيم اين ثمره ها جز از جام زهر براى رژیم و همکارانش نخواهد بود.

اترك تعليقاً

scroll to top